Om organisasjonen

Vi i DOOA arbeider ut fra ideen om at dyr skal vises respekt, medfølelse og toleranse, samt at dyr har en egenverdi på lik linje med mennesket. DOOA passer for alle som ganske enkelt er glad i dyr og for de som ser menneskets forpliktelser overfor dyr i lys av tanker om solidaritet, humanisme, rettighetstenkning og kjærlighet.

Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus (DOOA) er Norges største lokalforening tilknyttet medlemsorganisasjonen Dyrebeskyttelsen Norge (DN).  Vi i DOOA arbeider etter DNs vedtekter og etiske plattform. Vi har pr. mars 2022 ca. 2 400 medlemmer og vi arbeider hardt for å øke dette antallet. Jo flere medlemmer vi har i ryggen, jo sterkere blir foreningen utad i vårt arbeid for dyrene ovenfor politikere, myndigheter og publikum.

Dyrebeskyttelsen Norge med lokalforeninger har eksistert siden 1859 og gikk tidligere under navnet Dyrenes Beskyttelse. I følge våre vedtekter er praktisk hjelp til dyr i nød den viktigste prioriteringen for en lokalforening hos Dyrebeskyttelsen Norge. Det betyr å ta oss av hjemløse, mishandlede og vanskjøttede dyr så langt råd er. Ved kapasitet støtter vi også opp om andre svært viktige dyrevernsaker, det være seg arbeid mot pelsoppdrett, dyrevelferd innen husdyrproduksjon, dyr brukt i underholdning, osv. Hvis du vil vite mer om dette anbefaler vi at du leser våre vedtekter og etiske plattform.

DOOA er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer 983 549 438 MVA, samt i Frivillighetsregisteret. Våre viktigste inntektskilder er medlemskap, fjernadopsjon, Grasrotandelen fra Norsk Tipping, gaver, omplasseringsgebyr og tilskudd fra arv/legater. Les gjerne mer om hvordan du kan støtte vårt arbeid under menyen «Bidra».

Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus må ikke forveksles med Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn (DBO) som ikke er tilknyttet Dyrebeskyttelsen Norge eller oss. DBO er en frittstående organisasjon som meldte seg ut av Dyrebeskyttelsen Norge i 1998. Dersom du har vært i kontakt med Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn (DBO) angående savnet kjæledyr, dyrevernsaker, og liknende har vi ikke blitt informert. Meld ALLTID fra til oss også.