Støtt oss

Hvordan støtte oss?

Siden vi er en privat, veldedig forening er vi helt avhengige av både økonomisk og praktisk støtte fra dyrevenner. Det er deres bidrag som holder alt i gang! Det er mange forskjellige måter du kan støtte oss på og vi setter stor pris på hver og en av disse:

Rene pengegaver og fjernadopsjon kommer innunder regelen om skattefradrag til frivillige og veldedige organisajoner, ref. Skattelovens § 6 – 50. Dvs. at beløp mellom kr. 500 og 40 000 (gjelder 2020) gitt til Dyrebeskyttelsen Norge (foreningen under ett) kan trekkes fra pr år. For at vi skal oppfylle lovens krav må vi rapportere inn hvilket beløp vi har mottatt til kemneren i januar hvert år på ditt 11-siffrede personnummer. Det er vårt sekretariat hos Dyrebeskyttelsen Norge som står for innrapporteringen til kemneren. Vi gjør oppmerksom på at medlemskontingenten ikke er en del av denne ordningen, så f.eks Avtalegiromedlemmer som betaler kr. 50 pr måned (600 pr år) får ikke fradrag da gavebeløpet er kun kr. 390 for hovedmedlemskap. Er du fadder derimot, og betaler kr. 50 pr måned (600 år minimum), har du fradragsrett for hele beløpet. Ta kontakt med oss på post@dooa.no eller telefon 23 13 45 45 (mandag – fredag, kl 10 – 14) hvis du ønsker å vite mer!

Hver krone teller, så på vegne av dyrene – takk!

omDooa

Personvern og cookies