Styret

DOOA har i dag én ansatt som Administrasjonsleder, samt en tilkallingsvikar i 20-50% stilling. Fra 4. oktober 2021 vil vi også ha en ansatt i ett års engasjement som Frivilligkoordinator, ca 60% stilling.

For året 2021 består styret av følgende personer:

Leder:

 • Mira Soria Røvang

Styremedlemmer:

 • Hege Johansen
 • Ann Kristin Asbjørnsen
 • Sabina Huanca Johansen
 • Sanna Joelsson,
 • Hege Rosenlund, (trukket seg)
 • Amine Mabel Andresen, (trukket seg)

Varamedlemmer:

 • Natanja Weist, varamedlem
 • Jørn Y. Sørum, varamedlem (trukket seg)
 • Espen S. Andresen, varamedlem

Ønsker du å komme i kontakt med styret så send oss en henvendelse til post@dooa.no.

Valgkomitéen for 2021-2022 består av:

 • Trine Tristana Nordby Lunde
 • Hilde-Merete Moe

Regnskapsfører:

 • Alpa Økonomi AS, Postboks 55, 3400 Lier

Revisor:

 • Høilund Revisjon AS, Brøtergata 4, 2000 Lillestrøm

Styret blir valgt hvert år på årsmøtet og alle medlemmer vil motta en invitasjon til årsmøtet pr post ca. 3 uker før møtet. Møtet avholdes normalt i mars og styret oppfordrer alle medlemmer å stille opp.