Skip to main content

Styret og nøkkelpersoner

Ansatte:

DOOA har i dag tre ansatte:

  • Administrasjonsansvarlig (fulltid)
  • Frivilligkoordinator (fulltid)
  • Administrasjonssekretær (20-50% stilling)

Styret:

For året 2022/23 består styret av følgende personer: 

Leder: Mira Soria Røvang 

Nestleder: Natanja Weist 

Styremedlemmer: 

Hege Johansen 

Ann Kristin Asbjørnsen 

Sabina Huanca Johansen 

Sanna Joelsson 

Anne Marie Winsnes

 

Varamedlemmer: 

Espen S. Andresen 

Anette Marie Kartalias Andersen

 

Ønsker du å komme i kontakt med styret så send oss en henvendelse til styret@dooa.no.
Denne betjenes kun av styremedlemmer.

 

Valgkomitéen for 2023-2024 består av: 

Hilde Merete Moe 

Helene Nyheim 

Brage Nordang

 

Regnskapsfører: 

Knif Regnskap AS, Storgt 33 A, 0184 Oslo 

Revisor: 

Høilund Revisjon AS, Brøtergata 4, 2000 Lillestrøm 

Styret blir valgt hvert år på årsmøtet og alle medlemmer vil motta en invitasjon til årsmøtet per epost eller postgang ca. 3 uker før møtet. Møtet avholdes normalt i mars og styret oppfordrer alle medlemmer å stille opp.