Skip to main content
 

Fosterhjem

Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus (DOOA) drifter Dyrebeskyttelsens Hjelpesenter i Oslo. Her er det fortrinnsvis katter som får opphold, da senteret dessverre ikke er tilpasset andre smådyr eller fugler. Hunder får vi ikke lov av kommunen til å ha på eiendommen.

Siden ikke alle dyr kan bo på hjelpesenteret, trenger vi derfor gode fosterhjem som kan gi dem omsorg og stell fram til de er klare for å flytte til sin for alltid-familie. Kanskje dette er noe for deg? Har du mulighet til å tilby et dyr eller to et midlertidig hjem? Kanskje du har plass til et hamster til? Eller hva med en chinchilla? Eller kanskje en sliten kattemor med barn som trenger et sted å være inntil ungene er gamle nok for omplassering? Eller en hund som ikke har hatt det godt hittil i livet? Et undulatpar eller en dvergpapegøye? Mulighetene er mange og en ting er sikkert, de trenger alle hjelp.

Forventninger til fosterhjemmene

Å være fosterhjem er en viktig jobb og forpliktelse. Du må være villig til å bruke den tiden og de kreftene et kanskje utmattet, redd og sultent dyr trenger. Dyrene må ha tilsyn, stell og mosjon hver dag. Vi krever at spesielt kaniner ikke holdes i små tradisjonelle bur, men heller få bo fritt inne på lik linje som katt og hund, eventuelt i et eget rom/binge i huset, stall/hesteboks eller isolert kaninhus ute med tilhørende, permanent og stor luftegård. En hund må luftes, stelles og sosialiseres, en ilder må aktiveres og så videre.

En fosterhjemsperiode kan vare alt fra en uke til flere måneder av gangen. Vi kan ikke garantere hvor lang tid det vil ta å finne et nytt, godt hjem til det enkelte dyr, og dyrene kommer heller aldri til oss på bestilling. Det varierer en del fra årstid til årstid hvor mange fosterhjem som er i bruk.

Merk: Du må være over 18 år eller ha godkjennelse fra foreldre for å bli fosterhjem hos oss.  Det er viktig at du ikke bor for langt unna oss av praktiske hensyn, både med tanke på oppfølging fra vår side og veterinærbesøk.

Vi anbefaler alle som har mye omgang med dyr om å ta stivkrampesprøyte i henhold til råd fra legen.

Hva kan du som fosterhjem forvente av oss?

Alle våre fosterhjem får sin egen fosterhjemskoordinator. Denne kontaktpersonen følger opp nødvendig medisinsk behandling av dyret, slik som vaksiner, kastrering og ID-merking. I tillegg holder koordinator løpende kontakt med fosterhjemmet og kartlegger dyrets utvikling, for å kunne avgjøre når dyret er klart for adopsjon.

Vi dekker kostnader som gjelder dyrene direkte, som fôr, strø/sand, veterinær og liknende ved innlevering av kvitteringer til oss. Eventuelle skader på ting eller personer må fosterhjemmet dekke selv.