Skip to main content

Vil du jobbe frivillig for Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus? Du kan lese litt om de forskjellige rollene på denne siden, og melde deg som frivillig ved å fylle ut skjemaet som ligger nederst på siden. Etter vedtektene til Dyrebeskyttelsen Norge må du være fylt 18 år for å kunne jobbe frivillig hos Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus.  

Vakt på hjelpesenteret 

På hjelpesenteret i Mosseveien 226 bor det alltid et knippe dyr som trenger stell og kos mens de venter på sine for-alltid hjem. Å holde hjelpesenteret operativt krever minst fire frivillige på vakter hver dag hele året, som gir mat og vann, kos, og holder det rent rundt dyrene. Les mer om vårt hjelpesenter i Mosseveien 226 her. 

Dagene på hjelpesenteret deles opp i tre vakter: morgenvakt fra 10.00 til 14.00, dagvakt fra 13.00 til 17.00 og kveldsvakt fra 16.00 til 20.00. Morgenvakten og kveldsvakten skal bemannes av minst to frivillige hver.  

Arbeidsoppgaver:  

 • Fôring
 • Renhold 
 • Medisinering 
 • Sosialisering 
 • Stell 
 • Pakking av fosterhjemsutstyr 
 • Utlån av fangstkasser 
 • Kosing 

Tidsbruken varierer fra frivillig til frivillig. De fleste har en fast vakt på fire timer annenhver uke eller ukentlig. Om man ønsker flere eller færre vakter kan det avtales. Vi har også bruk for bakvakter som kan ringes ved frafall blant de som har faste vakter.  

Kvalifikasjoner:
Du trenger ingen spesielle kvalifikasjoner for å ha vakt på huset, men det er viktig å være punktlig og pliktoppfyllende. Godt håndlag med dyr er en fordel, men ikke et krav. Du vil få tre opplæringsvakter sammen med våre mest rutinerte frivillige, samt en rask innføring i vaktplanverktøyet vårt Planday og vårt sosiale verktøy Discord.

Høres dette ut som rollen for deg? Send inn en søknad nederst på denne siden!

Dyrekoordinator

Som koordinator for dyr jobber man på et administrativt nivå med dyrene våre. En dyrekoordinator har ansvaret for et gitt antall dyr, fra de kommer inn i vår varetekt, til helsesjekker, plassering i fosterhjem, rehabilitering og prosess fram til dyret er klar til adopsjon. Du er hovedkontakt for fosterhjemmet og kontakt mellom adopsjonsansvarlig og fosterhjem. Oppgavene dreier seg om å følge opp dyret på et overordnet nivå, legge en plan for rehabilitering og veilede fosterhjemmet slik at planen blir fulgt, og registrere opplysninger i våre datasystemer. Denne jobben gjør man hjemmefra, og det er derfor helt nødvendig å ha egen data.

DOOA er strukturelt oppdelt i tre dyregrupper: katt, hund og smådyr. Smådyr inkluderer alle dyr som ikke er katt og hund, og har for eksempel et svært aktivt team for tamfugl. 

Arbeidsoppgaver:

 • Journalføring
 • Rehabiliteringsplanlegging
 • Fosterhjemsoppfølging
 • Koordinering av transport for dyret
 • Bistand ved adopsjon

Kvalifikasjoner
Du trenger egen data og bør ikke være redd for å snakke i telefon. Du må like å samarbeide med folk, men også være selvstendig nok til å gjøre arbeidet hjemme fra. Dette er en perfekt jobb for den som ikke selv kan ha dyr, men som gjerne vil gjøre en ekstra innsats for dyr.

Høres dette ut som rollen for deg? Send oss en søknad nederst på denne siden!

Transport

Fra øyeblikket vi får melding om et dyr i nød til det er adopsjonsklart kreves det mye transport. Både å hente dyret fra funnsted, kjøring til veterinæravtaler og mellom fosterhjem og hjelpesenter, samt henting av donasjoner fra bedrifter og utlevering av utstyr til fosterhjem som selv ikke ha bil. 

Typer kjøreoppdrag:

 • Dyr til rutinekontroll hos veterinær
 • Frakt av utstyr til fosterhjem
 • Hastekjøring ved nødstilfeller
 • Henting av donasjoner til hjelpesenteret

Kvalifikasjoner
Du må ha sertifikat og kunne stille med egen bil. Du kan jobbe fleksibelt og ta oppdrag når det passer deg, de fleste kjøreoppdragene har fleksibel tidsfrist, men veterinærkjøring må som regel skje på dagen, så vi har et større behov for dagsjåfører. Oppdragene blir publisert på Discord eller blir tildelt av transportkoordinator. Dette er en super rolle for deg som kan hjelpe litt i blant, for deg som har en fleksibel arbeidshverdag eller som har kapasitet i en rolig hverdag til å ta noen oppdrag nå og da. Vi oppfordrer gjerne pensjonister eller studenter å melde sin interesse.

Kjøregodtgjørelse betales ut etter avtale.

Høres dette ut som rollen for deg? Send oss en søknad nederst på denne siden!