Skip to main content
Aktuelt

Rapport om hundeavl

Av 17. april 2016februar 16th, 2022Ingen kommentarer

Institutt for sports- og familiedyrmedisin ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet har utarbeidet en rapport som vi bestilte for en tid tilbake. Rapporten omhandler dyrevelferdsmessige aspekter ved hundeavl og utfordringer knyttet til hunderaser og hundestandarder. Rapporten slår blant annet fast at «apparatet rundt oppdrett av rasehunder internasjonalt og nasjonalt har så langt ikke maktet verken å hindre eller stoppe en utvikling som for flere rasers vedkommende er i åpenbar konflikt med dyrenes velferd».

Det er svært viktig at alle ledd i en hunds liv tar dette temaet på alvor. Alle som ønsker å anskaffe seg en hund bør søke informasjon om hunderasens helse i forkant, for bl.a. å unngå både lidelser for dyrene og hyppige veterinærbesøk. Rapporten fremmer syv forslag til tiltak for å redusere denne typen lidelser hos hunder:

1. Forby avl på hunderaser med store helseproblemer.

2. Krysse inn andre raser for å reversere ekstreme eksteriøre trekk som har ugunstig helsemessig betydning.

3. Velge avlsdyr blant de minst ekstreme individene innen rasen og snu utviklingen på den måten.

4. Kreve veterinærattest for hunder som skal på utstilling eller gjennomføre veterinærkontroll på selve utstillingen.

5. Arbeide for at forsikringsselskapene har forsikringsrestriksjoner for hunderaser med store helseproblemer.

6. Gå ut med informasjon til fremtidige hundeeiere om de alvorlige helseproblemer enkelte hunderaser har.

7. Når det utføres veterinærbehandling som skyldes arvelig sykdom eller et uheldig eksteriør, bør dette rapporteres til for eksempel NKK, og individet bør utelukkes fra avl. Det bør samtidig vurderes om individets nære slektninger også bør utelukkes fra avl.

NRK Østlandssendingen har omtalt rapporten i denne artikkelen: Et hundeliv med store smerter

Hele rapporten eies av oss og kan leses i sin helhet her, inkl. kildehenvisning:

Rapport-1-Dyrehelsemessige-aspekter-ved-rasehundavl-i-Norge-14.12.2015.pdf.

Uten våre støttespillere hadde ikke denne rapporten vært mulig, så en stor takk til dere! Ønsker du å støtte oss videre i kampen om økt dyrevelferd, les mer her.