Invitasjon til prekvalifisering for konkurranse – Smådyrmottak!

Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus ønsker med dette å invitere arkitekter til å søke om å bli prekvalifisert for å delta i konkurransen om å få tegne det første fullverdige smådyrmottaket i Norge!

Svært mange nordmenn har et nært og godt forhold til dyrene sine, og vanskjøtsel og mishandling av dyr opprører. I Norge er det Mattilsynet som har det offentlige ansvaret for dyrevelferden, og vi har så vidt begynt å se opprettelse av dyreenheter ved enkelte politidistrikt som kun skal fokusere på brudd på Dyrevelferdsloven. Det er bra! Samtidig er det et svært mangelfullt offentlig apparat for å ivareta dyrene etter at de er tatt fra eier. Det finnes ingen fullverdige hjelpesenter for dyr i nød i offentlig regi, og det meste av dette arbeidet overlates til frivillige organisasjoner som Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger.

Driften av et smådyrmottak vil måtte ta hensyn til lover og forskrifter som kanskje ikke er godt kjent for alle, men mottaket må generelt formes og bygges med tanke på hygiene, sikkerhet, og lignende. Vi tror derfor at dette prosjektet vil være både spennende og faglig utfordrende for mange!

Dokumenter til nedlasting:

Frist for innlevering: 14. desember 2018, kl. 16:00

Sendes til post@dooa.no, med CC til hege@dooa.no.

Ta kontakt med prosjektleder Hege Johansen på hege@dooa.no dersom dere har spørsmål.

Personvern og cookies