Skip to main content

Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus (DOOA) personvern

Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus (DOOA) tar ditt personvern på alvor og vi bygger ikke opp personprofiler, dvs vi registrerer ikke persondata ut over det som er nødvendig for å levere din bestilling eller oppfylle andre kommunikasjonsformer som du selv har initiert. Dersom ikke annet er uttrykkelig avtalt med deg vil dine personlige opplysninger aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre registere. Ved kommunikasjon via våre nettsider godtar du at vi registrerer nødvendige opplysninger vi må ha for å utføre det du evt. bestiller, det være seg medlemskap, gaver, bestilling av varer, fjernadopsjon, innmelding nyhetsbrev og lignende. Alle kan til en hver tid kreve innsyn i de opplysningene vi har registrert om den enkelte. Alle kan til en hver tid kreve innsyn i de opplysningene vi har registrert om den enkelte. Alle kunder kan til en hver tid kreve å få rettet eller slettet registrerte persondata når de er feilaktige, mangelfulle eller unødvendige. Kontakt om dette kan gjøres via e-post, telefon eller brev.

Nedenfor har vi beskrevet hvilke systemer vi benytter for håndtering av persondata og hva de enkelte systemene benyttes til.

ORGSYS
Proventus AS er ansvarlig for drift av medlemsregisteret, fjernadopsjon og andre gaver som leverandør av medlemssystemet Orgsys. Kun Proventus AS, Dyrebeskyttelsen Norge og vi har tilgang til opplysningene i registeret. Innlogging er personlig og alt som gjøres loggføres for sporbarhet.

Medlemsregisteret registrerer navn, adresse, telefonnummer, e-post, kjønn og fødselsdato. I medlemsregistret ligger også historikk over innbetalinger av kontingent og eventuelle gaver. Det samme gjelder for fjernadopsjon og andre pengegaver.

DOOA har ikke anledning til å selge eller benytte listene i kommersiell sammenheng. DOOA skal ikke dele listene med en 3. part utenfor organisasjonen.

I henhold til norsk lov skal alle organisasjoner registrere pengegaver de mottar. Alle pengegaver mellom 500 kr og 40 000 kroner (beløpsgrense 2018) kan trekkes fra på skattemeldingen. Beløpsgrensen kan variere fra år til år.

Dyrebeskyttelsen Norge rapporterer inn alle gaver der vi har kontaktopplysninger og personnummer på giver. Dyrebeskyttelsen Norge innrapporterer gaver direkte til Skatteetaten, og sender deretter ut årsoppgaven.

Det er frivillig å oppgi personnummer til oss men uten det kan vi ikke melde fra til Skatteetaten om din pengegave for skattefradrag.

SHELTER MANAGER
I Shelter Manager har vi oversikt over alle dyrene som er, og har vært, i organisasjonen. Vår drift går under «Forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr», og vi er derfor påkrevd å registrere personopplysninger etter § 5 Dokumentasjon. Link til lovhjemmel finner man her.

Vi registrerer navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse til de som leverer dyr, de som adopterer fra oss, melder dyr savnet og fosterhjem. Innlogging er personlig og alt som gjøres loggføres for sporbarhet.

DOOA har ikke anledning til å selge eller benytte opplysningene i kommersiell sammenheng. DOOA skal ikke dele opplysningene med en 3. part utenfor organisasjonen.

NETTBUTIKK
Vi benytter WordPress som plattform for våre nettsider og nettbutikk, innlogging er personlig og sporbar. Ved bestilling fra nettbutikken godtar du at vi registrerer nødvendige opplysninger vi må ha for å sende ut bestillingen; navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

DOOA bygger ikke opp personprofiler, dvs. vi registrerer ikke persondata ut over det som er nødvendig for å levere din bestilling. Dersom ikke annet er uttrykkelig avtalt med deg, vil dine personlige opplysninger aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre registre.

FRIVILLIGE
Som frivillig godtar du at vi registrerer nødvendige kontaktopplysninger som; navn, telefonnummer og e-postadresse.

Dine personlige opplysninger vil aldri bli gjort tilgjengelig for en 3.part utenfor organisasjonen og vil aldri bli brukt til annet enn relevant informasjon fra organisasjonen i forbindelse med frivillighetsarbeidet.

CAMPAIGN MONITOR
For utsendelse av elektroniske nyhetsbrev, elektronisk medlemsinformasjon, o.l benytter vi Campaign Monitor. Alle som melder seg på våre elektroniske tjenester må selv bekrefte at de ønsker å benytte denne tjenesten etter innmelding. Utmelding gjøres også enkelt ved å klikke på en link for automatisk avmelding. Adresselistene i Campaign Monitor inneholder kun navn og epost, og disse vil ikke bli gjort tilgjengelig for eksterne bedrifter, personer eller organisasjoner.