Årsrapport 2014

Kjære medlem,

Tusen takk for støtten i året som har gått! 2014 har vært et år hvor vi i tillegg til å yte praktisk hjelp til dyr i nød også har satt inn ekstra krefter på å fornye flere av våre tekniske løsninger, samt tilby nye og bedre muligheter for våre medlemmer og andre interesserte som ønsker å følge vårt arbeid lokalt og nasjonalt.

Praktisk dyrevern

Ihht Dyrebeskyttelsen Norge sine vedtekter er praktisk hjelp til dyr i nød hovedprioriteten for lokalavdelingene. Dette betyr at svært mye av våre ressurser går med til nettopp det å hjelpe dyr i nød og det er naturlig at vår årsrapport også reflekterer dette.

Hvert år mottar vi mange tusen henvendelser via telefon, e-post eller sosiale medier om dyr som trenger hjelp og stort sett klarer vi å hjelpe de fleste. Vårt praktiske arbeid har sitt hovedsete ved Dyrebeskyttelsens Hjelpesenter i Oslo hvor vi hovedsakelig tar inn katter. Alle andre dyrearter plasseres rundt i fosterhjem i påvente av nye, gode hjem, og vi er så heldige at vi har mange privatpersoner som har åpnet sine hjem for å hjelpe dyrene.

Styret i DOOA har vedtatt at vi ønsker å jobbe mot å få opprettet et hjelpesenter til, da i all hovedsak et sted som andre dyrearter enn katter skal ha midlertidig opphold. Vårt ønske om hjelp fra Oslo Kommune ble virkelighet da Miljøpartiet de grønne v/bystyrerepresentant Harald Nissen fikk flertall for å hjelpe oss med egnet tomt. Dette er et tidkrevende arbeid og det er viktig at vi bruker tid på å finne den rette tomten, fremfor å skaffe noe som ikke er særlig egnet til vårt formål og kan gi problemer på sikt. Vi syntes dette er utrolig spennende og ønsker å rette en stor takk til alle som hjelper oss å få realisert dette prosjektet!

Vi tar i mot dyr i nød fra hele Oslo og Akershus men det hender også at vi mottar henvendelser fra søsteravdelinger i andre deler av landet om vi kan bistå, eller fra privatpersoner som ikke finner noen hjelpeorganisasjoner i deres eget distrikt. Vi bistår gjerne disse så langt vår kapasitet strekker til og har i 2014 mottatt flere dyr fra andre deler av landet. Vi har også bistått og betalt veterinærkostnader for privatpersoner med dyr som trengte akutt hjelp. Ved ett par anledninger har vi også betalt for kastrering av hunnkatter for å forhindre at de fikk kattunger.

DOOA er en forening som tror sterkt på å yte god hjelp til alle dyr som har behov for dette og behandle dem med respekt og medfølelse. Dessverre er det en del av dyrene som kommer inn til oss som det ikke er verken trygt eller forsvarlig å omplassere til nye hjem. Dette er som regel syke, skadde eller forvillede dyr. Et resultat av dette er at våre veterinærer må bistå oss med å avgjøre om det aktuelle dyret bør avlives av dyrevernmessige hensyn, eller om vi har et håp om at dyret vil kunne fungere godt i et nytt hjem.

DOOA samarbeider godt med Mattilsynet i Oslo og Akershus og i 2014 mottok vi en god del henvendelser om dyr både fra Mattilsynet, Politiet og NAV, og hjalp disse så langt vi hadde mulighet.

Antall dyr som har mottatt vår hjelp i 2014, direkte eller indirekte, er følgende:

Art Omplassert Avlivet hos oss etter inntak Avlivet direkte hos veterinær Inne pr. 31.12.14 Totalt
Katt 154 17 103 * 62 336
Kanin 52 10 2 37 101
Hund 1 0 0 2 3
Marsvin 0 2 2 11 15
Chinchilla 1 0 0 5 6
Fugl 3 0 0 8 11
Hamster 0 0 1 0 1
Tamrotte 2 0 0 0 2
TOTALT 213 29 108 125 475

* Katter som er innlevert hovedsakelig av publikum direkte til veterinær før inntak hos oss, og som vi har dekket kostnaden for undersøkelser og avliving, er fordelt på følgende tilfeller:

FIV-positive katter: 3
Alvorlig syke/skadet: 35
Forvillede/alvorlige adferdsproblemer: 48
Fra kolonier/innavl/genetiske defekter: 17

Markedsføring og sosiale medier

Vi har i løpet av 2014 samarbeidet med Dyrebeskyttelsen Norge om opprettelse av en felles database. Denne skal håndtere alle medlemmer samt at våre faddere (fjernadopsjon) også vil kunne legges inn her. Dette arbeidet har vært tidkrevende og forventes ferdigstilt nå i første kvartal 2015. Det er tre forskjellige databaser som blir slått sammen og mange tusen transaksjoner og personer som skal kontrolleres, og vi håper at våre medlemmer kontakter oss på medlem@dyrebeskyttelsen.no dersom dere har adresseendringer eller ønsker annen informasjon om deres oppføring. Når dette arbeidet er ferdigstilt håper vi at det vil gi oss ennå bedre muligheter for markedsføring og deling av informasjon, og vi er veldig glade for at dette nå har blitt en realitet.

Vi har selvfølgelig en side på facebook og denne har blitt svært populær de siste årene. Mer enn 32 000 personer følger oss! Alle som ønsker å følge oss regelmessig oppfordres til å følge denne siden, her vil dere få et godt innblikk i våre hverdager og vi deler små og store nyheter. Siden finner dere her:

http://www.facebook.com/DyrebeskyttelsenOsloogAkershus

Vi har i 2014 også vært synlig i mange små og store medier, både lokalt og riksdekkende. Vi har også hatt besøk på Hjelpesenteret for å filme/fotografere kjendiser og dyr i forbindelse med et nytt TV program som kommer i 2015. Vi har hatt besøk av FrP som bl.a bidro til at Dyrebeskyttelsen Norge mottar kr 400 000 i statsstøtte i 2015. Medienes interesse for DOOA har vært stor og dette har ført til at også publikum har vært engasjert.

Politisk og juridisk arbeid

Vi har pr i dag ingen som jobber fast inn mot politikerne i vårt distrikt. Vi håper å få dette på plass igjen, men ettersom dette arbeidet krever at man er tilgjengelig på dagtid er det vanskelig med tanke på at svært mange av våre frivillige er i full jobb. Anmeldelser som blir foretatt føler vi ikke blir tatt på alvor og dyrevernsaker er lavt prioritert hos politi og myndigheter. Dog har vi fått god støtte fra FrP og de sørget bl.a for at politiet ble tvunget til å etterforske anmeldelsen mot eier av «Flatebyhundene», etter at de hadde henlagt saken uten å se på den. Vårt arbeid mot politikere i 2015 vil hovedsakelig foregå mot Oslo Kommune og vårt arbeid for opprettelse av smådyrmottak. Nyheten om at Norge skal få en forsøksordning med Dyrepoliti kom som en gledelig nyhet i slutten av 2014, men det er mye som må på plass for at dette skal fungere tilfredsstillende, og vi håper politikerne forstår at det må øremerkes midler til at dyr som blir konfiskert vil ivaretas på en dyrevelferdsmessig god måte i etterkant.

Barn og ungdom

Ved slutten av 2014 sendte vi ut de siste refleksvestene vi hadde til barnehager i vårt distrikt. Siden vi startet dette har vi nå delt ut hele 16 000 vester gratis og vestene har vært veldig populære. Vi ser en liten økning i antall barnemedlemmer og håper den trenden også fortsetter i 2015. Alle barnemedlemmer blir automatisk en Dyredetektiv og mottar vårt barneblad fire ganger pr år.

Økonomi og administrasjon

Foreningen har etter hvert fått opparbeidet seg en trygg økonomi, noe som gir oss stabilitet og forutsigbarhet. Dette bidrar blant annet til at vi kan støtte søsteravdelinger og andre organisasjoner samt enkelte privatpersoner. Vi jobber fremdeles hardt for å få mest mulig for pengene våre og setter svært stor pris på alle våre støttespillere som gjør vårt arbeid mulig! Det være seg om man bidrar økonomisk eller praktisk, begge deler må til for å kunne hjelpe dyr i nød.

Foreningen har pr nyttår ca 3 300 medlemmer og sammen med våre faddere utgjør dere hovedinntektskilden vår. Det er vel så viktig også å vise at det er mange der ute som bryr seg om dyr og deres velferd, så jo flere medlemmer vi har, jo sterkere kan vår stemme bli for dyrene. Andre viktige inntekter er Grasrotandelen, som i 2014 ga oss hele 643 000 kroner.

Styret

Styret har samarbeidet godt og det har vært gjennomført seks styremøter, i tillegg til jevnlig kommunikasjon på e-post. Styret og administrasjon for 2014/2015 har bestått av:

Leder: Karen Andersson

Nestleder: Hege Johansen

Styremedlemmer:
Jørn Yngve Sørum
Eva Marie Stryker
Tove Røss
Marie L. Juell
Anne Westen

Varamedlemmer:
Dag-Erling Smørgrav
Linda Møller (sekretær)
Norun Sandersson

Valgkomitè:
Jane Hatteland
Alexandra Warelius
Mina Andersen
Revisor:
Høilund Revisjon AS

Regnskapsfører:
Alpa Økonomi AS

Generelt

Vi ønsker å takke alle som følger oss på vegne av dyrene, og vi håper dere vil fortsette og støtte foreningen. Vi vil minne om at dere som er medlemmer kan selv holde deres kontaktdetaljer oppdatert via medlemsportalen til Dyrebeskyttelsen Norge, «Min profil». Jo mer oppdatert våre register er, jo mindre administrasjon og kostnader for feilsendt informasjon blir det på oss. Dere som er faddere i tillegg til medlemmer må sende en e-post til oss hvis det er endring i adressen, da fadderordningen pr i dag ikke er integrert med medlemssystemet. Vi håper at dette er mulig å få til i løpet av 2015, da dette er noe som jobbes med hos Dyrebeskyttelsen Norges sekretariat.

Tusen takk for 2014, og med ønske om et godt år for dyrene i 2015!

Med vennlig hilsen,
Styret

Personvern og cookies