Årsrapport 2013

Kjære medlem,

Tusen takk for støtten i året som har gått! 2013 har vært et år hvor vi i tillegg til å yte praktisk hjelp til dyr i nød også har satt inn ekstra krefter på å fornye flere av våre tekniske løsninger, samt tilby nye og bedre muligheter for våre medlemmer og andre interesserte som ønsker å følge vårt arbeid lokalt og nasjonalt.

Kort om foreningen og dens formål

Dyrebeskyttelsen Norge, Oslo og Akershus (DOOA) er en lokalavdeling av Dyrebeskyttelsen Norge (DN). DOOA arbeider etter DNs vedtekter og etiske plattform. I følge vedtektenes § 3, er formålet for DN og lokalavdelingene følgende:

 • Forebygge og bekjempe dyremishandling og uforsvarlig bruk av dyr, også i forhold som ikke omfattes av gjeldende dyrevernlovgivning
 • Fremme respekt og human adferd overfor dyr og human behandling av tamme og ville dyr
 • Yte praktisk hjelp til dyr i nød
 • Arbeide for økt forståelse for dyrs velferd og naturlig behov blant barn, ungdom og voksne
 • Støtte tiltak som fører til at dyr kan leve best mulig i samsvar med sin naturlige adferd og biologiske behov
 • Spre kunnskap om dyrevern og søke å påvirke holdninger som vedrører dyrs behov, velferd og rettigheter
 • Arbeide for økt forståelse for at dyr har rettigheter som levende vesener, hvilket blant annet innebærer at de ikke må benyttes i dyreforsøk
 • Arbeide for at sentrale og lokale politiske og administrative myndigheter skal ta økt praktisk og økonomisk ansvar for dyrenes velferd

Praktisk dyrevern

Ihht Dyrebeskyttelsen Norge sine vedtekter er praktisk hjelp til dyr i nød hovedprioriteten for lokalavdelingene. Dette betyr at svært mye av våre ressurser går med til nettopp det å hjelpe dyr i nød og det er naturlig at vår årsrapport også reflekterer dette.

Hvert år mottar vi mange tusen henvendelser via telefon, e‐post eller sosiale medier om dyr som trenger hjelp og stort sett klarer vi å hjelpe de fleste. Vårt praktiske arbeid har sitt hovedsete ved Dyrebeskyttelsens Hjelpesenter i Oslo hvor vi hovedsakelig tar inn katter. Alle andre dyrearter plasseres rundt i fosterhjem i påvente av nye, gode hjem, og vi er så heldige at vi har mange privatpersoner som har åpnet sine hjem for å hjelpe dyrene.

Styret i DOOA har vedtatt at vi ønsker å jobbe mot å få opprettet et hjelpesenter til, da i all hovedsak et sted som andre dyrearter enn katter skal ha midlertidig opphold. Vårt høyeste ønske er å få hjelp av Oslo Kommune eller en av de nærmeste Akershus‐kommunene til å få disponere en tomt i nærheten av et godt kollektivtilbud for opprettelse av et nytt hjelpesenter. Dette arbeidet jobbes det med jevnlig men det er et tidkrevende arbeid, og så lenge det ikke haster svært mye så er det bedre at vi bruker ekstra tid på å finne den rette lokaliteten, fremfor å skaffe noe som ikke er særlig egnet til vårt formål og kan gi problemer på sikt.

Vi tar i mot dyr i nød fra hele Oslo og Akershus men det hender også at vi mottar henvendelser fra søsteravdelinger i andre deler av landet om vi kan bistå, eller fra privatpersoner som ikke finner noen hjelpeorganisasjoner i deres eget distrikt. Vi bistår gjerne disse så langt vår kapasitet strekker til og har i 2013 mottatt flere dyr fra andre deler av landet.

DOOA er en forening som tror sterkt på å yte god hjelp til alle dyr som har behov for dette og behandle dem med respekt og medfølelse. Dessverre er det en del av dyrene som kommer inn til oss som det ikke er verken trygt eller forsvarlig å omplassere til nye hjem. Dette er som regel syke, skadde eller forvillede dyr. Et resultat av dette er at våre veterinærer må bistå oss med å avgjøre om det aktuelle dyret bør avlives av dyrevernmessige hensyn, eller om vi har et håp om at dyret vil kunne fungere godt i et nytt hjem.

DOOA samarbeider med Mattilsynet i Oslo og Akershus, og i 2013 mottok vi en god del henvendelser om hunder både fra Mattilsynet, Politiet og NAV, og hjalp disse så langt vi hadde mulighet.

Antall dyr som har mottatt vår hjelp i 2013, direkte eller indirekte, er følgende:

Art

Omplassert

Avlivet hos oss etter inntak

Avlivet direkte hos veterinær

Inne pr. 31.12.13

Totalt

Katt

135

9

259 *

64

467

Kanin

54

7

0

32

86

Hund

31

5

0

0

36

Marsvin

6

0

0

3

9

Chinchilla

0

0

0

3

3

Fugl

0

0

0

3

3

Hamster

1

0

0

1

2

Ørkenrotte

1

0

0

0

1

TOTALT

228

21

259

106

614

* Katter som er innlevert hovedsakelig av publikum direkte til veterinær før inntak hos oss, og som vi har dekket kostnaden for undersøkelser og avliving, er fordelt på følgende tilfeller:

 • FIV‐positive katter: 14
 • Alvorlig syke/skadet: 59
 • Forvillede/alvorlige adferdsproblemer: 108
 • Fra kolonier/innavl/genetiske defekter: 78

 

Markedsføring og sosiale medier

Vi har i løpet av 2013 fått laget nye nettsider for dooa.no. De nye sidene er langt enklere å administrere for oss, samtidig som de er bedre tilpasset dagens teknologiske standarder. Nå er sidene lette å navigere rundt i og lese, uansett om man benytter seg av pc, lesebrett eller smarttelefon. Sidene er også bedre tilpasset personer med lesevansker og man kan bruke hurtigtaster for å få tekst og bilder større på en enkel måte. Mot slutten av året lanserte vi også ny nettbutikk og denne løsningen vil vi videreutvikle i 2014, samt se på nye produkter som kan gi oss økte inntekter og promotere foreningen.

Vi har selvfølgelig en side på facebook og denne har blitt svært populær det siste året. Ved utgangen av oktober 2012 hadde vi i underkant av 6.000 personer som fulgte denne siden, i dag er det over 18.000 personer! Alle som ønsker å følge oss regelmessig oppfordres til å følge denne siden, her vil dere få et godt innblikk i våre hverdager og vi deler små og store nyheter. Siden finner dere her: http://www.facebook.com/DyrebeskyttelsenOsloogAkershus

Mot slutten av 2013 startet vi også opp to elektroniske e‐posttjenester:

 • Medlemsinformasjon. Denne tjenesten er for alle som ønsker å motta medlemsinformasjon fra oss elektronisk framfor pr post. Vi håper så mange som mulig ønsker å abonnere på denne tjenesten, da den sparer oss for både tid og penger, samt at den gir miljøet en positiv gevinst også. Dersom dere ikke har meldt dere på denne tjenesten allerede kan dere gjøre det via våre nettsider:
 • Nyhetsbrev. Her tar vi sikte på å sende ut lokale nyheter angående DOOA til alle som ønsker å motta denne typen informasjon. Påmelding skjer også via våre nettsider, se knapp i høyre marg på forsiden.

Vi har i 2013 også vært synlig i mange små og store medier, både lokalt og riksdekkende. En sak som har fått ekstra stor oppmerksomhet var om «valpefabrikken» i Flateby, hvor Mattilsynet hentet ut 101 hunder i februar og en del av disse hundene tok vi hånd om. Medienes interesse var stor og publikum var også svært engasjert. Andre saker vi har hatt i mediene er blant annet historier om dumpede dyr, frarådet folk å gi bort dyr i julegave og vi har hatt leserinnlegg i en god del medier ang den horrible produksjonen om angorapels fra kaniner. Her er noen eksempler på omtale i mediene i 2013:

Mot slutten av 2013 startet vi også opp et PR‐prosjekt og det blir spennende å se hvordan vi fra 2014 kan jobbe bedre og mer effektivt utad for å synliggjøre foreningens viktige arbeid.

Politisk og juridisk arbeid

Ettersom vår trofaste hjelper gjennom mange år har trukket seg tilbake, har vi ingen personer pr i dag som jobber fast inn mot politikerne i vårt distrikt. Vi håper å få dette på plass igjen, men ettersom dette arbeidet krever at man er tilgjengelig på dagtid er det vanskelig med tanke på at svært mange av våre frivillige er i full jobb.

Anmeldelser som blir foretatt føler vi ikke blir tatt på alvor og dyrevernsaker er lavt prioritert hos politi og myndigheter.

Barn og ungdom

Vi deler fremdeles ut gratis refleksvester til barnehager i vårt distrikt. Dette er et svært populært tiltak og 4 000 nye vester er snart distribuert ut. Vi håper barna bærer vestene med stolthet og at de ansatte vil fokusere på viktigheten av respekt og omsorg for alle levende individer. Vi ser en liten økning i antall barnemedlemmer og håper den trenden også fortsetter i 2014. Alle barnemedlemmer blir automatisk en Dyredetektiv og mottar vårt barneblad fire ganger pr år.

Økonomi og administrasjon

Foreningen har etter hvert fått opparbeidet seg en trygg økonomi, noe som gir oss stabilitet og forutsigbarhet.

Dette bidro blant annet til at vi på strak arm kunne si ja til å ta i mot nesten 40 hunder i forbindelse med hundene fra Enebakk, på tross av at disse viste seg å ha en god del sykdom og genetiske defekter som krevde mye veterinærbistand. Vi jobber fremdeles hardt for å få mest mulig for pengene våre og setter svært stor pris på alle våre støttespillere som gjør vårt arbeid mulig! Det være seg om man bidrar økonomisk eller praktisk, begge deler må til for å kunne hjelpe dyr i nød.

Foreningen har pr nyttår ca 3.300 medlemmer og sammen med våre faddere utgjør dere hovedinntektskilden vår.

Det er vel så viktig også å vise at det er mange der ute som bryr seg om dyr og deres velferd, så jo flere medlemmer vi har, jo sterkere kan vår stemme bli for dyrene. Andre viktige inntekter er Grasrotandelen, som i 2013 nærmet seg kr. 600 000, i tillegg til at Oslo Kommune støttet oss med utbetaling for både 2012 og 2013 med totalt kr. 500 000.

Styret

Styret har samarbeidet godt og det har vært gjennomført 6 styremøter, i tillegg til jevnlig kommunikasjon på epost.

Styret og administrasjon for 2013/2014 har bestått av:

 • Leder: Karen Andersson
 • Nestleder: Hege Johansen
 • Styremedlemmer:
  • Jørn Yngve Sørum
  • Helene Flister (sekretær)
  • Tove Røss (kasserer)
  • Marie L. Juell
  • Arne Neegaard
 • Varamedlemmer:
  • Dag‐Erling Smørgrav
  • Linda Møller
  • Anne Westen
 • Valgkomitè:
  • Jane Hatteland
  • Kari Nylèn
  • Mina Andersen
 • Revisor:
  • Høilund Revisjon AS
 • Regnskapsfører:
  • Alpa Økonomi AS

Generelt

Vi ønsker å takke alle som følger oss på vegne av dyrene, og vi håper dere vil fortsette og støtte foreningen. Vi vil minne om at dere som er medlemmer kan selv holde deres kontaktdetaljer oppdatert via medlemsportalen til Dyrebeskyttelsen Norge, «Min profil». Jo mer oppdatert våre register er, jo mindre administrasjon og kostnader for feilsendt informasjon blir det på oss. Dere som er faddere i tillegg til medlemmer må sende en e‐post til oss hvis det er endring i adressen, da fadderordningen pr i dag ikke er integrert med medlemssystemet. Vi håper at dette er mulig å få til i løpet av 2014, da dette er noe som jobbes med hos Dyrebeskyttelsen Norges sekretariat.

Tusen takk for 2013, og med ønske om et godt år for dyrene i 2014!

Med vennlig hilsen,
Styret

Personvern og cookies