Styret

DOOA har i dag én ansatt som Administrasjonsleder, samt en tilkallingsvikar i 20-50% stilling. Fra 4. oktober 2021 vil vi også ha en ansatt i ett års engasjement som Frivilligkoordinator, ca 60% stilling.

Styret for 2021-2022 består av: 
Mira Soria Røvang, leder
Hege Johansen, styremedlem
Ann Kristin Asbjørnsen, styremedlem
Sabina Huanca Johansen, styremedlem
Sanna Joelsson, styremedlem
Hege Rosenlund, styremedlem (trukket seg)
Amine Mabel Andresen, styremedlem (trukket seg)
Natanja Weist, varamedlem
Jørn Y. Sørum, varamedlem (trukket seg)
Espen S. Andresen, varamedlem

Ønsker du å komme i kontakt med styret så send oss en henvendelse til post@dooa.no.

Valgkomitéen for 2021-2022 består av:
Trine Tristana Nordby Lunde
Hilde-Merete Moe

Regnskapsfører:
Alpa Økonomi AS, Postboks 55, 3400 Lier

Revisor:
Høilund Revisjon AS, Brøtergata 4, 2000 Lillestrøm

Styret blir valgt hvert år på årsmøtet og alle medlemmer vil motta en invitasjon til årsmøtet pr post ca. 3 uker før møtet. Møtet avholdes normalt i mars og styret oppfordrer alle medlemmer å stille opp.

Personvern og cookies