Skip to main content

Om DOOA

Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus arbeider for at dyr skal vises respekt, medfølelse og toleranse. Vårt motto er «respekt for individet», og vår hovedoppgave er å yte nødhjelp til hjemløse dyr i Oslo og tidligere Akershus. Arbeidet vårt er basert hovedsakelig på frivillig innsats og donasjoner.

Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus (DOOA) er Norges største og eldste lokalforening tilknyttet medlemsorganisasjonen Dyrebeskyttelsen Norge (DN). Dyrebeskyttelsen Norge ble stiftet i 1859 og gikk tidligere under navnet Dyrenes Beskyttelse. Vi i DOOA arbeider etter DNs vedtekter og etiske plattform. Vi har pr. mars 2022 ca. 2 400 medlemmer som bidrar til at vi kan hjelpe dyr i nød.  

Som lokalavdeling er praktisk hjelp til dyr i nød vår viktigste prioritering. DOOA tar hvert år inn flere hundre hjemløse dyr, både katter, kaniner og andre gnagere, hunder, reptiler, og tidvis også ville dyr. Vi ønsker å hjelpe alle dyr, så lenge vi har mulighet. For å gjøre det er vi helt avhengig av alle hundrevis av menneskene som sammen hjelper oss å hjelpe. Hver dag, året rundt, er ildsjeler på hjelpesenteret vårt og steller med dyra, sjåfører ute og kjører dyr til veterinær, og titalls frivillige tilgjengelige for å bistå i enhver situasjon. For å dekke alle utgiftene er vi helt avhengige av donasjoner fra dem som liker arbeidet vårt. Men det nytter å hjelpe – siden 2019 har over 500 dyr fått hjelp av oss årlig, og vi forventer å runde over 2000 dyr mellom 2019-2022.   

DOOA ønsker å gjøre en forskjell og være tilstede i lokalmiljøet vårt. Derfor har vi bl.a. hatt et samarbeid med Mental Helse Ungdom i 2021/2022, hvor ungdom har fått arbeidstrening hos oss. Ved kapasitet støtter vi også opp om andre svært viktige dyrevernsaker, det være seg arbeid mot pelsoppdrett, dyrevelferd innen husdyrproduksjon, dyr brukt i underholdning, osv. Hvis du vil vite mer om dette anbefaler vi at du leser våre vedtekter og etiske plattform. 

DOOA er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer 983 549 438 MVA, samt i Frivillighetsregisteret. Våre viktigste inntektskilder er medlemskap, fjernadopsjon, Grasrotandelen fra Norsk Tipping, gaver, omplasseringsgebyr og tilskudd fra arv/legater. Les gjerne mer om hvordan du kan støtte vårt arbeid under menyen «Bidra». 

To kaniner sitter tett sammen i høy

Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus må ikke forveksles med Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn (DBO) som ikke er tilknyttet Dyrebeskyttelsen Norge eller oss. DBO er en frittstående organisasjon som meldte seg ut av Dyrebeskyttelsen Norge i 1998. Dersom du har vært i kontakt med Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn (DBO) angående savnet kjæledyr, dyrevernsaker, og liknende har vi ikke blitt informert. Meld ALLTID fra til oss også.

 

I 2023 mottok 676 hjemløse dyr vår hjelp

Vårt arbeid nytter, men det er kun mulig takket være våre støttespillere. Vi søker alltid fosterhjem og hjelp til praktisk arbeid, men vi er også avhengig av økonomisk støtte. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe! Lær mer om hvordan nettopp du kan støtte oss her: