Skip to main content
Aktuelt

Invitasjon til årsmøte 2024

Av 13. mars 2024Ingen kommentarer

Årsmøtet 2024 avholdes torsdag 21.mars, kl. 18:00, på Nordstrandshuset, Nordstrandveien 30, 1163 Oslo, og alle våre medlemmer er hjertelig velkommen. Invitasjon er sendt ut pr post og epost. For å delta må det sendes påmelding til post@dooa.no med navn, e-postadresse og telefonnummer. Frist for påmelding er 19. mars 2024. Årsregnskapet er sendt til revisjon, og endelig versjon er forventet til årsmøtet, uten særlige endringer.

Innkalling årsmøte 2024

Utkast Årsregnskap 2023

Årsrapport 2023

Budsjettforslag 2024

Forslag til handlingsplan 2024

Valgkomitéens innstilling

Protokoll årsmøte 2024

 

Saksliste:
1. Valg av møteleder, referent og tellekorps
2. Godkjenning av dagsorden
3. Årsrapport for 2023
4. Regnskap for 2023
5. Budsjett for 2024
6. Handlingsplan 2024
7. Valg av styre, valgkomité og revisor