Skip to main content
AktueltNyheter

Invitasjon til årsmøte 2023

Av 10. februar 2023april 5th, 2023Ingen kommentarer

Årsmøtet 2023 avholdes torsdag 30.mars, kl. 18:00, på Haraldsheim Vandrerhjem, Haraldsheimvn. 4, 0587 Oslo, og alle våre medlemmer er hjertelig velkommen. Invitasjon sendes ut pr post og epost. For å delta må det sendes påmelding til post@dooa.no med navn, e-postadresse og telefonnummer. Frist for påmelding er 25. mars 2023.

Innkalling årsmøte 2023

Årsrapport for 2022

Årsregnskap 2022

Revisjonsberetning 2022

Budsjettforslag 2023

Forslag til handlingsplan 2023

Valgkomiteens innstilling

Protokoll årsmøte 2023

 

Saksliste:
1. Valg av møteleder, referent og tellekorps
2. Godkjenning av dagsorden
3. Årsrapport for 2022
4. Regnskap for 2022
5. Budsjett for 2023
6. Handlingsplan 2023
7. Valg av styre, valgkomité og revisor