Skip to main content
Aktuelt

Invitasjon til årsmøte 2022

Av 4. mars 2022mars 23rd, 2022Ingen kommentarer

Årsmøtet 2022 avholdes onsdag 30.mars, kl. 18:00, på Haraldsheim Vandrerhjem, Haraldsheimvn. 4, 0587 Oslo, og alle våre medlemmer er hjertelig velkommen. Invitasjon og årsrapport er sendt ut pr post og elektronisk til de som ønsker det. For å delta må det sendes påmelding til post@dooa.no med navn, e-postadresse og telefonnummer. Frist for påmelding er 25. mars 2022.

Innkalling årsmøte 2022

Årsrapport for 2021

Valgkomitèens innstilling til styreverv 2022-2023

De som ønsker å motta Årsregnskapet 2021 og Budsjett for 2022 i forkant av møtet kan be om dette per mail til post@dooa.no.

 

Saksliste:
1. Valg av møteleder, referent og tellekorps
2. Godkjenning av dagsorden
3. Årsrapport for 2021
4. Regnskap for 2021
5. Budsjett for 2022
6. Innkomne saker
7. Handlingsplan 2022
8. Valg av styre, valgkomité og revisor