Skip to main content
Aktuelt

Invitasjon til årsmøte 2021

By 2. mars 2021No Comments

Årsmøte 2021 avholdes digitalt torsdag 25.mars, kl. 18:00,  og alle våre medlemmer er hjertelig velkommen. For å delta må det sendes påmelding til post@dooa.no med navn, e-postadresse og telefonnummer slik at vi har oversikt over alle deltakere.

Innkalling årsmøte 2021

Årsrapport for 2020

Årsregnskap 2020

Revisjonsberetning 2020

 

Saksliste:
1. Valg av møteleder, referent og tellekorps
2. Godkjenning av dagsorden
3. Årsrapport for 2020
4. Regnskap for 2020
5. Budsjett for 2021
6. Innkomne saker
7. Handlingsplan 2021
8. Valg av styre, valgkomité og revisor