Skip to main content
Aktuelt

Invitasjon til årsmøte 2020

Av 27. mai 2020februar 16th, 2022Ingen kommentarer

Årsmøte 2020 avholdes onsdag 17.juni, kl. 18:00, på Haraldsheim Vandrerhjem, Haraldsheimvn. 4, 0587 Oslo, og alle våre medlemmer er hjertelig velkommen. Invitasjon og årsrapport er sendt ut pr post og elektronisk til de som ønsker det.

Innkalling årsmøte 2020

Årsrapport for 2019

Årsregnskap 2019

Revisjonsberetning 2019

 

Saksliste:
1. Valg av møteleder, referent og tellekorps
2. Godkjenning av dagsorden
3. Årsrapport for 2019
4. Regnskap for 2019
5. Budsjett for 2020
6. Innkomne saker
7. Handlingsplan 2020
8. Valg av styre, valgkomité og revisor