Skip to main content
Aktuelt

Invitasjon til årsmøte 2019

Av 6. mars 2019mars 15th, 2023Ingen kommentarer

Årsmøte 2019 avholdes torsdag 28. mars, kl. 18:00, på Haraldsheim Vandrerhjem, Haraldsheimvn. 4, 0587 Oslo, og alle våre medlemmer er hjertelig velkommen. Invitasjon og årsrapport er sendt ut pr post og elektronisk til de som ønsker det.

Innkalling årsmøte 2019

Årsrapport for 2018

Utkast til vedtekter Stiftelse

Årsregnskap 2018

Revisjonsberetning 2018

 

Saksliste:
1. Valg av møteleder, referent og tellekorps
2. Godkjenning av dagsorden
3. Årsrapport for 2018
4. Regnskap for 2018
5. Budsjett for 2019
6. Innkomne saker
7. Saker fra styret
– Stiftelse for Smådyrmottaket
8. Handlingsplan 2019
9. Valg av styre, valgkomité og revisor