Invitasjon til årsmøte 2018

Årsmøte 2018 avholdes onsdag 15. mars, kl. 18:00, på Haraldsheim Vandrerhjem, Haraldsheimvn. 4, 0587 Oslo, og alle våre medlemmer er hjertelig velkommen. Invitasjon og årsrapport er sendt ut pr post og elektronisk til de som ønsker det.

Invitasjon årsmøte 2018

Årsrapport for 2017

Regnskap 2017

Revisjonsberetning 2017

Saksliste:
1. Valg av møteleder, referent og tellekorps
2. Godkjenning av dagsorden
3. Årsrapport 2017
4. Regnskap for 2017
5. Budsjett for 2018
6. Innkomne saker.
7. Handlingsplan 2018
8. Valg av styre og revisor
Personvern og cookies