Invitasjon til årsmøte 2017

Årsmøte 2017 avholdes onsdag 29. mars, kl. 18:00, på Haraldsheim Vandrerhjem, Haraldsheimvn. 4, 0587 Oslo, og alle våre medlemmer er hjertelig velkommen. Invitasjon og årsrapport er sendt ut pr post og elektronisk til de som ønsker det.

Invitasjon årsmøte 2017

Årsregnskap 2016 – signert

Revisjonsberetning 2016

Budsjett

Saksliste:
1. Valg av møteleder, referent og tellekorps
2. Godkjenning av dagsorden
3. Årsrapport 2016
4. Regnskap for 2016
5. Budsjett for 2017
6. Innkomne saker.
7. Handlingsplan 2017
8. Valg av styre og revisor
Personvern og cookies