DOOA flyttet inn i Dyrebeskyttelsens Hjelpesenter, Mosseveien 226, i februar 2000. Hjelpesenteret ble kjøpt av Dyrebeskyttelsen Norge (DN) i 1999 og skulle driftes av DOOA. Våren 2005, etter 5 års suksessrik drift, mottok DOOA en arv som gjorde det mulig for oss å kjøpe hjelpesenteret fra DN, så nå eies og driftes det i sin helhet av oss.

Dyrene som får opphold på hjelpesenteret er de som er hjemløse, mishandlede eller neglisjerte. Privatpersoner som henvender seg til oss for hjelp til omplassering av egne dyr har vi dessverre ikke anledning til å hjelpe, fordi kapasiteten er sterkt begrenset og vi må prioritere de som ikke har noe hjem og tilsyn, som går ute og fryser, sulter og tørster. Vi hjelper flere hundre dyr hvert år, hovedsakelig katter, kaniner og andre smådyr, men også hunder og andre dyrearter dukker opp fra tid til annen.

Arbeidet ved Hjelpesenteret er hovedsakelig på frivillig basis så vi er avhengig av å ha nok vakter på plass for å ta i mot gjester, og dersom du ønsker å besøke dyrene på Hjelpesenteret er du hjertelig velkommen til et kosebesøk i våre åpningstider, bare send en e-post til post@dooa.no og avtal tid på forhånd. Mange av våre flotte faddere syntes det er ekstra hyggelig å få besøke «sin» fadderkatt(er), noe kattene og vi også setter pris på! Ønsker du å bli frivillig kan du lese mer om dette arbeidet her.

Adopsjon

Adopteringsarbeidet er tidkrevende fordi vi må være sikre på at dyrene får en stabil og god fremtid og nye eiere må være innstilt på at det kan ta tid før dyrene slår seg til ro. Vi stiller derfor visse krav til nye dyreeiere og forsikrer oss om at de har bestemt seg for at de på godt og vondt vil ta det ansvaret det er å få et dyr i hele dyrets levetid. Du finner bilder og omtale av en del av dyrene våre under omplassering.

Vi tar et fast omplasseringsgebyr per dyr/dyreart og alle nye eiere må skrive en kontrakt med oss. Alle dyr vi omplasserer er helsesjekket ved ankomst og ID-merket med mikrochip (med unntak av de helt minste hvor det ikke er tilrådelig) før omplassering. I tillegg foretar vi også anbefalte vaksiner per dyreart, samt kastrerer alle dyr det er tilrådelig å gjøre det med. Kastrering er bl.a et svært viktig virkemiddel i vår kamp for å redusere hjemløshet i Norge. Når vi bruker ordet kastrering, så gjelder dette både hunn- og hanndyr, da dette er det korrekte, medisinske uttrykket. Alle som ønsker å adoptere dyr fra oss må møte opp personlig etter avtale, dyr får ikke gis bort i gaver og vi adopterer normalt ikke alt for langt unna vårt eget distrikt av oppfølgingsgrunner.

Stell og omsorg

De fleste dyrene som kommer til oss trives godt helt fra starten av. De er magre, sultne og slitne, og synes det er deilig å komme inn i varmen og alltid ha tilgang på mat. Vi prøver å gi hvert enkelt dyr en individuell behandling ut fra det enkelte dyrs behov og psyke. Når et dyr har blitt adoptert bort, følger vi opp den nye eieren en tid fremover. Ny eier oppfordres også til å aktivt komme med tilbakemeldinger og eventuelle spørsmål til oss.

Fosterhjem?

Siden det er hovedsakelig katter som får opphold på Hjelpesenteret, er vi fullstendig avhengig av fosterhjem til andre typer dyr. Vi søker derfor etter fosterhjem/krisehjem til alle dyrearter, katter inkludert! Les mer om hva det innebærer, og innmeldingsskjema her!