Skip to main content

HVORFOR SMÅDYRMOTTAK

Små familiedyr som kaniner, marsvin, chinchillaer, hamster, tamme fugler, o.l lider ofte i det stille. Disse små dyrene gjemmes og glemmes ofte på tross av at mange er svært vanlige i norske hjem og kanin er det tredje mest populære familiedyret vi har. Mange vanskjøttes eller dumpes når barna går lei eller man skal på ferie, og enkelte opplever det aller verste, nemlig mishandling. Mangel på kompetanse er en viktig årsak, i tillegg til mangel på interesse. Småvilt som pinnsvin, flaggermus, hareunger, o.l kan også komme opp i situasjoner hvor de trenger litt hjelp av mennesker før de kan få returnere til naturen. Etter at forbudet mot hold av enkelte reptilarter ble opphevet i Norge i august 2017 forventer vi at også disse dyrene vil trenge vår hjelp.

Hvert år ser vi en økning av smådyr som trenger vår hjelp og det er på høy tid at disse får et eget sted å oppholde seg i påvente av nye, gode hjem, eventuelt rehabilitert og returnert til naturen. Jo bedre fasiliteter vi har, jo flere kan vi hjelpe! Bare i 2017 trengte hele 266 smådyr og småvilt oss, ennå flere kunne det ha vært om vi hadde hatt kapasitet. Et smådyr- og småviltmottak vil kunne gi oss langt større muligheter, vi får et profesjonelt, trygt og stimulerende miljø for dyrene, med tilgang til god kompetanse på mange forskjellige dyrearter. Vi er fullt klar over utfordringene med å håndtere viltlevende dyr og vil naturligvis innrette oss etter lover og regler og søke om tillatelse for hver enkelt dyreart, og håper at vi på sikt kan bevise at dette er det rette stedet for å få hjelp til smådyr i nød.

HISTORIKK

I 2011 vedtok styret i Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus (DOOA) å etablere et smådyrmottak. Vi visste at veien mot dette målet ville bli lang og satt i gang sparing. Med tanke på plassen vi har behov for så innså vi etter hvert at det å skulle kjøpe en stor nok tomt sentralt plassert i Oslo ville bli veldig dyrt så i 2014 bestemte vi oss for å gjøre et forsøk på å få med Oslo Kommune på laget. Dvs vi ønsket at kommunen stiller opp med tomt så skal vi stå for resten. Miljøpartiet de Grønne Oslo (MDG) ble kontaktet og bystyrerepresentant Harald Nissen tente på ideen. Han inviterte oss til et møte på Rådhuset i Oslo og ballen var i gang. Nissen sendte etter dette inn et privat forslag til bystyret om å stille en tomt til vår disposisjon og juni 2014 ble dette vedtatt – enstemmig! Aftenposten skrev da om saken og vi håpet på fortgang. Den gang ei.

Etter vedtaket følte vi at vi ble kastet mellom forskjellige etater. Det ble etter hvert tydelig at vi trengte en mer grundig instruks fra politikernes side for at noe skulle skje og høsten 2015 var det igjen kommunevalg i Norge. I Oslo lå det an til et skifte fra blå-grønt til rød-grønt. Det ble forhandlinger mellom de enkelte partiene for å finne en felles plattform for å kunne samarbeide og vi fikk under disse forhandlingene en henvendelse fra MDG Oslo om hva vi mente det evt. nye byrådet burde fokusere på hvis de endte i maktposisjon. Vi ba om hjelp til å få etablert smådyrmottaket og fokuserte sterkt på det. Dette ga resultater og i den endelige Byrådserklæringen 2015 fra Arbeiderpartiet (AP), MDG og Sosialistisk Venstreparti (SV) fant vi på side 26 følgende tekst:

  • «Byrådet vil:
    • Bidra til å etablere et nytt hjelpesenter for smådyr i Oslo, i samarbeid med Dyrebeskyttelsen og andre aktører»

Høsten 2016 fikk vi endelig møte nytt Byråd for utvikling, Hanna Marcussen (MDG), angående vår sak og nå har vi endelig kommet så langt at vi har fått en tomt foreslått og til hvilke premisser. Tomten ligger veldig godt plassert, kun 2 minutters gange fra en t-banestasjon og 1 minutt til buss. Godt kollektivtilbud er svært viktig for oss for at vi skal kunne drifte et slikt mottak hovedsakelig basert på frivillighet. Vi har nå kommet så langt som til å invitere arkitekter til prekvalifisering med frist 14. desember 2018! Vi er ikke 100% sikre på at vi faktisk ender opp her, det kan være at omreguleringen ikke blir godkjent til slutt da det er flere offentlige etater som har sitt å si, men vi krysser fingrene og håper virkelig på det beste!

MÅLSETNING

Vårt mål med et smådyrmottak er å etablere et sted hvor folk kan henvende seg for å få hjelp til smådyr i nød, tamme eller ville. Jo bedre fasiliteteter vi har, jo flere kan vi hjelpe. Vi ønsker også at mottaket vil være et naturlig sted for publikum å henvende seg for å øke sin egen kompetanse og inspirere til godt dyrehold. Mottaket vil være avhengig av frivillig hjelp og for mange personer kan dette bli et sted hvor de får ha omgang med dyr uten selv å kunne ha dem hos seg.

ØKONOMI

Prosjekt smådyrmottak vil naturligvis koste penger. Målet er å bygge et profesjonelt mottak hvor dyrene lever gode liv før veien deres går videre uten oss. Vi har som nevnt ovenfor spart målbevisst mot dette siden 2011 og har pr i dag en grunnkapital som er tenkt brukt til dette formålet. Vi vil allikevel be om hjelp underveis! Vi vil opprette innsamlingsaksjoner, vi vil be om spesifikke donasjoner av utstyr, vi vil trygle om rabatter hos bedrifter under oppføringen, vi håper å få faste sponsorer av mottaket (private og bedrifter) og vi vil ha behov for mange frivillige hender og hjerter.

Vi vil etter hvert som prosjektet skrider frem lansere flere måter å støtte oss på så følg med! Nederst på siden finner du et innmeldingsskjema dersom du ønsker å bli en fast giver allerede i dag. Da vil vi opprette et KID-nummer for deg så du kan opprette en fast overførsel i din nettbank. KID-nummer er best for oss, det gir minimalt med manuelt arbeid når det først er opprettet og din gave vil bli automatisk innrapportert til skattekontoret januar hvert år for skattefradrag dersom du har gitt oss ditt personnummer. I 2018 er grensen for skattefradrag til veldedige organisasjoner på hele 40 000 kroner (minimum kr 500 pr år).

Ønsker du å gi en enkeltstående gave kan du benytte kontonummeret som vi har opprettet, øremerket dette prosjektet:

  • Bankkonto 1203.37.71434

Tenk aldri at bidraget ikke betyr noe, hver krone teller! Sammen kan vi hjelpe mange dyr fra unødvendig lidelse.

ORGANISERING

Det ble vedtatt på årsmøtet til DOOA i mars 2019 å etablere en stiftelse for å trygge prosjektet, samtidig som man kunne innhente ekstra kompetanse til nettopp dette formålet. Stiftelsen ble opprettet av styret i DOOA 10. april 2019 og endelig godkjennelse hos Stiftelsestilsynet 3. juli 2019. Offisielt navn for stiftelsen er «Stiftelsen DOOA hjelpesenter smådyr«, den er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 922 950 830. Stiftelsen vil sørge for kontinuitet og jobbe i samarbeid med DOOA for at mottaket skal bli en realitet.

VEIEN VIDERE

Når arkitekt er valgt og tegninger laget så vil vi endelig se om tomten som kommunen har foreslått vil egne seg eller ei. Dette håper vi å få på plass vinteren 2018/2019. Etter det må vi enten søke om omregulering eller søke om dispensasjon fra eksisterende regulering. I vårt tilfelle tror vi at vi må søke omregulering ettersom det er to forskjellige reguleringer som gjelder for dette arealet pr i dag. Dette er normalt en prosess som tar lang tid, inntil to år, men ettersom vårt prosjekt ikke er helt ordinært, og at kommunen ønsker at vi skal bygge der, håper vi inderlig at reguleringsprosessen kan forkortes betraktelig.

Vi er klare til å starte bygging så snart omreguleringen er godkjent! Skulle vi få negativt svar må vi ut og lete etter tomt – igjen. Vi velger å være optimistiske og vet at smådyrmottaket vil bli et naturlig samlingspunkt for dyr i nød og dyreglade mennesker!

OPPDATERING OKTOBER 2019

Arkitektkontor ble valgt vinteren 2019, det ble Fragment AS som skal stå for design/tegninger og IN’BY AS skal forestå reguleringsprosessen. I september 2019 ble det gjennomført offisielt oppstartsmøte med Plan- og Bygningsetaten i Oslo. Vi har opprettet en egen facebookside for prosjektet, der vil vi legge ut informasjon etter hvert som prosjektet skrider frem. Det vil naturlig nok ikke være stor aktivitet nå i starten av en reguleringsprosess, men følg gjerne siden allerede nå!

Vil du hjelpe oss? Fyll ut skjemaet nedenfor og bli fast giver! For å bidra frivillig så vil vi annonsere mer om det når vi kommer litt lenger.