Skip to main content
Aktuelt

Dusør utloves for tips om ulovlig jakt på fredet rovvilt

Av 11. mars 2015februar 16th, 2022Ingen kommentarer

Vi har besluttet å utvide vårt engasjement og utlover en dusør for tips som vil føre til rettskraftig dom i tilfeller der fredet rovvilt (ulv, gaupe, jerv, bjørn og kongeørn) blir drept, eller forsøkt drept, enten ved forgiftning, skyting, feller, eller andre former for ulovlig jakt.

DUSØR Kr 100.000

Hovedårsaken til vår beslutning om denne dusøren er bl.a den seneste tids oppslag i media om ulv, der en ulv har blitt skutt ulovlig og hadde gjennomgått sterke lidelser i fem timer før den ble avlivet av jegeren. Dette viser hvilke lidelser dyr kan gjennomgå ved ulovlig uttak underbygget av «hatmentalitet» hos jegeren. Ved ulovligheter vil også terskelen for å la dyr lide være langt lavere en ved ordinær og lovlig jakt, dette fordi man lett kan tenke seg tilfeller der man ikke ivaretar dyret, men i stedet velger å skjule sin forbrytelse.

Dusøren vil gjelde inntil videre og det er ingen begrensinger på antall dusører som eventuelt betales ut. Dusøren utbetales ved en rettskraftig domfellelse og på bakgrunn av sikkert kildemateriale. Dusør kan være gjenstand for deling mellom flere parter der det er naturlig. Dusør vil bli vurdert i hvert tilfelle. DOOA vil holde informanten anonym for allmenheten, dersom ikke annet er avtalt med informant/ene i hver enkelt sak.

DOOA ønsker på denne måten å kunne bidra til vårt fredete rovvilts eksistensberettigelse i vårt land. Vi er glade for og kunne hjelpe dyr som er truet og som plages i våre nærmiljøer. Mange av de truede rovdyrene, slik som f.eks ulv, er å finne på flere steder i vårt virkeområde Oslo og Akershus. DOOA vil også samarbeide med andre lokalforeninger, i andre landsdeler innen organisasjonen, på en slik måte at DOOA står for den økonomiske utbetaling av dusør der en lokalforening måtte ønske å innføre dette.

Ikrafttreden av dusør er 11. mars 2015. Tips som kommer inn i saker som har skjedd før denne dato vil også være omfattet, under forutsetning at de kan føre til rettskraftig dom og personen(e) ikke allerede er under tiltale. Tips kan sendes oss via nedenforstående webskjema, inkl. 3 vedlegg. For flere vedlegg, send gjerne skjema på nytt, send i en e-post til post@dooa.no eller send oss pr post til:

Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus
Postboks 69 Nordstrand
1112 Oslo

Telefon 23 13 45 45.

Ønsker du å støtte oss i kampen for å bevare våre fredede rovvilt?

Da kan du gi oss en gave til konto 7032.06.09745, merket med «Rovvilt», da øremerker du ditt bidrag! Andre måter å støtte oss på kan du lese om her >>.

Les mer om rovvilt i Norge på nettsiden Miljøstatus, driftet av Miljøverndepartementet.

«Ulveforsker: – Halvparten av ulver som dør felles ulovlig» – artikkel fra nrk.no, 11/3-2015.

Takk for hjelpen med å bevare norsk rovvilt i vår fauna!

[contact-form-7 404 "Ikke funnet"]