Villedende velferd (angora)

Årlig produseres det ca 5000 tonn med angorafiber (pels) fra kaniner, det aller meste foregår i Kina. Til dette kreves det ca 7 millioner dyr som lever under svært kritikkverdige forhold og mye av angorafibrene havner under norske juletrær, godt kamuflert i helt vanlige klesplagg. Nå har et tysk firma fått sertifisert et varemerke ved navn «Caregora™» og som hevder de bryr seg om kaninens velferd. Lar du deg lure?

Etter at PETA (People for Ethical Treatment of Animals) lanserte sin undercover-video fra angorakaninfarmer i Kina i november 2013, har en rekke store klesprodusenter og varemerker gått ut og sagt de vil slutte med å benytte seg av pels fra angorakaniner i sine plagg, som f.eks H&M, Gina Tricot, Calvin Klein, m.fl. Som et motsvar til dette har det tyske selskapet Naturfasern gått ut og lansert et nytt, sertifisert varemerke, Caregora™, i et håp om å få de store produsentene til å gjenoppta innkjøp av angorafiber.

Naturfasern hevder at Caregora™ er «the first responsible and reliable angora fibre, whose care in husbandry and breeding works in total respect for both customers and animals”. Videre hevder Naturfasern at sertifiseringen av Caregora™ gir «the highest standards of husbandry and animal care» (1). La oss ta en nærmere titt på hva som faktisk menes med «sertifisering», «total respekt for dyrene» og «høyeste standard for oppstalling og ivaretakelse» av angorakaninene.

Sertifisert – etter hvilke retningslinjer?

Det er Underwriter Laboratories (UL) som har stått for sertifiseringen av Cargora™. Kort fortalt er UL et sikkerhets- og sertifiseringsselskap som følger en rekke «standarder» og ved en sertifisering skal UL ha kontrollert at leverandørene følger visser lover og regler/minimumskrav. UL har også sertifisert vanlige pelsfarmer. I Caregora™ sitt tilfelle har UL utstedt sin sertifisering basert på følgende:

 1. 98/58/EC Directive of the European Community on animal care and welfare (fra 1998).
 2. The Animal Welfare Code (fra 1968), publisert av DEFRA (British Department for Environment, Food and Rural affairs). (3)

Når det gjelder punkt 1, EU-direktiv 98/58/EC, så er dette et helt generelt direktiv for husdyrhold. Kaniner er ikke nevnt i det hele tatt (ei heller andre husdyrarter) og hele direktivet er bare på litt over en A4-side. Direktivet sier bl.a at dyr ikke skal lide «unødvendig». Dette er en gjenganger i lover og regler som omhandler husdyrhold, det skilles på nødvendig og unødvendige lidelser, på lik linje som i den norske Lov om Dyrevelferd.

Når det gjelder punkt 2, «The animal welfare code» fra 1968 (!), har den deler rettet spesifikt mot kaniner som produksjonsdyr. Som i de fleste tilfeller hvor dyr benyttes i en eller annen form for produksjon er det lagt stor vekt på at arbeidet med dyrene skal foregå så effektivt og enkelt som mulig, noe som betyr at kaninene hovedsakelig bor i små bur med nettinggulv.

Det legges i flere av punktene vekt på at kaninenes helse og velferd skal tas hensyn til, men disse strider direkte mot hva som tillates i praksis og hensyn til kaninens naturlige adferd er langt i fra ivaretatt. Noen av kravene/oppfordringene er f.eks:

 • Buret skal være stort nok til at kaninene skal kunne sitte med ørene rett opp.
 • Buret bør være stort nok til at alle kaninene skal kunne ligge på siden.
 • Redekassen bør være stor nok for hunnkaninen skal kunne fôre ungene uten å skade dem.
 • Det tillates at kaninene ikke har konstant tilgang til mat, noe som kan være direkte farlig for kaninens sensitive fordøyelsessystem.
 • Kaninunger bør ikke skilles fra mor før de er fire uker gamle. Mattilsynet anbefaler at kaninunger skilles fra sin mor ved åtte ukers alder.
 • Det anbefales å løfte kaninen etter nakkeskinnet, noe som er svært smertefullt for kaninen.

Minimiumskravene gir ikke kaninene noen form for mulighet til naturlig adferd, mosjon og sosialisering og kan best sammenlignes med norsk pelsdyroppdrett (se krav til burstørrelse nederst i artikkelen).

Hva er forskjellen på Cargora™ og andre merker?

I videoen til PETA ble det bl.a vist kaniner som får pelsen revet brutalt ut av huden, en svært smertefull prosess for kaninene. Pels som fjernes på denne måten kalles for «spiky angora» og er etterspurt i enkelte markeder. Det anslås at ca 400-500 tonn blir produsert på denne måten, dvs ca 10%. Caregora™ hevder at fiber de selger til klesprodusenter ikke skal være revet ut (spiky angora), men fjernet ved barbering eller klipping. Det er det eneste punktet deres fiber skiller seg ut, alt annet er likt.

Kaninenes dårlige levevilkår i angoraproduksjonen er overhodet ikke forenlig med noen form for velferd og kaninene blir frarøvet alle muligheter for utøvelse av naturlig adferd og et godt liv. I tillegg kommer den svært stressende og ofte smertefulle prosessen for kaninen hvor de bindes fast og pelsen fjernes. Å henvise til noen «standarder» som Caregora™ gjør vil ikke på noen måte redde disse dyrene fra å lide, og er i beste fall villedende. Vi håper færrest mulig lar seg lure.

SYSTEM

Minimum gulvstørrelse

I bur (metall, på engelsk: cage)

 • Hunnkanin med kull inntil 5 uker gamle 0,56m² totalt areal (ca 75 cm x 75 cm)
 • Hunnkanin med kull inntil 8 uker gamle 0,74m² totalt areal (ca 86 cm x 86 cm)
 • Kaniner 5 til 12 uker gamle 0,07m² pr kanin (26,5 cm x 26,5 cm)
 • Kaniner 12 uker og eldre (med unntak av de som skal brukes i avl) 0,18m² pr kanin (42,5 cm x 42,5 cm)
 • Voksne hann- og hunnkaniner som skal brukes i avl 0,56m² pr kanin (75 cm x 75 cm)

I bur (av tre/metall, på engelsk: hutch)

 • Hunnkanin med kull inntil 5 uker gamle 0,75m² totalt areal (86,5 cm x 86,5 cm)
 • Hunnkanin med kull inntil 8 uker gamle 0,93m² totalt areal (96,5 cm x 96,5 cm)
 • Kaniner 5 til 12 uker gamle 0,009m² pr kanin (9,5 cm x 9,5 cm)
 • Voksne hann- og hunnkaniner som skal brukes i avl 0,75m² pr kanin (86,5 cm x 86,5 cm)

Publisert i «Dyrenes Forsvarer» 4/2014.

1) Naturfasern, angora-rabbits.de.
2) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998L0058
3) http://archive.defra.gov.uk/foodfarm/farmanimal/welfare/onfarm/othersps/rabcode.html
Angorafarm

Angorafarm

Offer for "spiky angora" hvor pelsen blir revet brutalt ut av huden.

Offer for «spiky angora» hvor pelsen blir revet brutalt ut av huden.

Kanin som blir bundet og strekt ut, hengende fra taket, for å bli barbert. Disse fibrene havner gjerne hos norske forbrukere i form av "myke, varme strikkeplagg".

Kanin som blir bundet og strekt ut, hengende fra taket. Disse fibrene havner gjerne hos norske forbrukere i form av «myke, varme strikkeplagg».

Personvern og cookies