Smådyrmottak i Oslo

Allerede i 2011 vedtok styret at vi ønsket å jobbe for opprettelse av et Smådyrmottak, både for ville og tamme dyr. Nå håper vi at 2018 vil være året som dette prosjektet konkret blir igangsatt, og da trenger vi alle den hjelp vi kan få!

De siste syv årene har vi spart penger til dette prosjektet men i 2014 innså vi allikevel at dersom vi skal klare å få realisert et Smådyrmottak sentralt i Oslo, måtte vi også be kommunen om hjelp. I 2014 tok vi derfor kontakt med Miljøpartiet de Grønne (MDG) for å undersøke om dette var et prosjekt de kunne tenke seg å hjelpe oss politisk med å fremme for daværende Bystyre. Harald Nissen fra MDG syntes prosjektet var veldig spennende og han fremmet derfor et privat forslag for Bystyret og det ble enstemmig vedtatt i juni 2014 at Oslo Kommune ønsket å hjelpe |oss med å finne en egnet tomt!

Høsten 2015 var det kommunevalg og det ble da også skiftet til rødgrønt. Det nye bystyret videreførte vedtaket fra 2014 og forsterket dette ved å ta det med som et av fire punkter i sin Byrådserklæring som omhandlet dyrevern. Ting tar tid og til tider har vi vært svært frutrerte over at ting tar såååå lang tid, men nå er det endelig bevegelse! Oslo Kommune har funnet en tomt med god beliggenhet som vi nå skal engasjere arkitekt for å se om den kan benyttes, samt at vi skal gå i konkret dialog med Plan- og Bygg! Vi er utrolig spente og gleder oss masse til fortsettelsen! Våre drømmer om et virkelig gjennomtenkt og praktisk Smådyrmottak, hvor vi vil hjelpe smådyr i nød, bistå med kompetanse og inspirasjon til bedre dyrehold og respekt for dyr og natur skal bli virkelighet!

Vi vil forsøke å holder dere oppdatert etter hvert som prosjektet skrider frem, både her og på våre facebooksider. Vi håper også at vi kan samle nok frivillige krefter til å bidra med både stort og smått, så vi kan holde våre kostnader nede. Hva vi etter hvert har behov for vil vi publisere underveis!

Før spaden settes i jorden er det økonomisk støtte vi ber om og dersom du ønsker å støtte oss har vi opprettet et eget kontonummer øremerket Smådyrmottaket!

  • Bankkonto 1203.37.71434

Visste du forresten at du kan trekke fra opptil 40 000 kroner på skatten din nå i 2018 (min. kr 500), for gaver donert til oss? Beløpet er totalsum til veldedige organisasjoner. Dersom du ønsker fradrag så kontakt oss på post@dooa.no, da vi trenger ditt 11-siffrede personnummer for å sende oppgave til Skatteetaten i januar året etter. For mer informasjon om dette, se Skattelovens § 6-50.

Personvern og cookies